نام و نام خانوادگی:
جنسیت:
شهر:*
موبایل:*
تاریخ تولد:*
شغل:


شهر مینودشت
گروه اصلی خدمات ساختمانی
گروه فرعی مصالح ساختمانی
عنوان آگهی سنگ فروشی زرین زاینده رود
مدیریت داوود مصلحی
توضیحات: داوود مصلحی
تلفن -
موبایل 09113744010
فکس
رایانامه(Email)
وب سایت
آدرس اول جاده گنبد-÷ایین تر از cnc
تاریخ به روزرسانی 1393/06/13