نام و نام خانوادگی:
جنسیت:
شهر:*
موبایل:*
تاریخ تولد:*
شغل:


شهر گنبد کاووس
گروه اصلی خدمات ساختمانی
گروه فرعی مصالح ساختمانی
عنوان آگهی سنگ فروشی ستار
مدیریت اسکندرلی
توضیحات: اسکندرلی
تلفن 33230567
موبایل 09112760589
فکس
رایانامه(Email)
وب سایت
آدرس خیابان اروندرود جنب نانوایی تقی
تاریخ به روزرسانی 1393/06/13