نام و نام خانوادگی:
جنسیت:
شهر:*
موبایل:*
تاریخ تولد:*
شغل:


شهر گنبد کاووس
گروه اصلی خدمات
گروه فرعی کانون تبلیغاتی
عنوان آگهی کانون آگهی و تبلیغاتی
مدیریت بامدیریت کمال بیرام ایگدر
توضیحات: بامدیریت کمال بیرام ایگدر
تلفن 33220508-33220509
موبایل 09116444401
فکس
رایانامه(Email)
وب سایت
آدرس خیام جنوبی خیام 40-پلاک7
تاریخ به روزرسانی 1393/06/13