نام و نام خانوادگی:
جنسیت:
شهر:*
موبایل:*
تاریخ تولد:*
شغل:


شهر گنبد کاووس
گروه اصلی خدمات ساختمانی
گروه فرعی شرکت مهندسی
عنوان آگهی دفترفنی مهندسی ساختمان پرگار
مدیریت بامدیریت:مهندس خیرگو
توضیحات: بامدیریت:مهندس خیرگو
تلفن -
موبایل 09112799600
فکس
رایانامه(Email)
وب سایت
آدرس ملک الشعرا،چهارراه دوم سمت راست
تاریخ به روزرسانی 1393/06/13