نام و نام خانوادگی:
جنسیت:
شهر:*
موبایل:*
تاریخ تولد:*
شغل:


شهر گنبد کاووس
گروه اصلی فروشگاه
گروه فرعی سمساری
عنوان آگهی سمساری نمونه پردیس
مدیریت حسن شاهی
توضیحات: حسن شاهی
تلفن 33296037
موبایل 09113768533
فکس
رایانامه(Email)
وب سایت
آدرس انتهای خیابان فرودگاه-بعدازتقاطع اروندرودنرسیده به سه راهی سیدآباد
تاریخ به روزرسانی 1393/06/13