نام و نام خانوادگی:
جنسیت:
شهر:*
موبایل:*
تاریخ تولد:*
شغل:


شهر گنبد کاووس
گروه اصلی فروشگاه
گروه فرعی پوشاک
عنوان آگهی قماش تک
مدیریت ثمری
توضیحات: ثمری
تلفن 33222528
موبایل 09111765691
فکس
رایانامه(Email)
وب سایت
آدرس طالقانی غربی-نبش مختوم شمالی
تاریخ به روزرسانی 1393/06/13